Millard Smith

A strong, boisterous blacksmith from Chalice Farms; the son of ex-President Njord Smith of Kilheim

Description:
Bio:

Millard Smith

Exania: The Demons Within Krayt1